کسب و کار محبوب مشتریان باشید.

 • هوشمندانه، خلاقانه و با اطمینان تجربه مشتری را بسنجید.
 • نرخ حفظ مشتری را افزایش دهید.
 • حداقل 25% میزان فروشتان را افزایش دهید.
 • رضایت مشتریان را بسنجید.
 • تا 7 برابر در هزینه های بازاریابی تان صرفه جویی کنید.
اطلاعات بیشتر

از احساس مشتریانتان باخبر شوید

 • نظرسنجی دلخواهت را بساز

 • تنظیمات دلخواهت را اعمال کن

 • نظرسنجی خودت را نهایی کن

 • مشتریانت را خبر کن

 • نتیجه کارت را ببین


نظرسنجی دلخواهت را بساز

NoneNone

تنظیمات دلخواهت را اعمال کن

NoneNone

نظرسنجی خودت را نهایی کن

NoneNone

مشتریانت را خبر کن

NoneNone

نتیجه کارت را ببین

NoneNone

شاخص وفاداری مشتری (NPS)

برای فروش بیشتر:

کاری کنید مشتری به شما عشق بورزد

شاخص وفاداری مشتری

بازخوردهای مشتریان را به سرمایه های ارزشمند تبدیل کنید

مزایای اندازه گیری شاخص وفاداری مشتری (NPS):

 1. شناسایی وفاداران برند

 2. افزایش میزان فروش از طریق بیش فروشی و فروش مکمل به مشتریان وفادار

 3. کاهش هزینه های بازاریابی از طریق ترویج دهان به دهان توسط وفاداران برند

 4. اتخاد تصمیمات اثربخش با تحلیل بازخوردهای مشتریان

 5. تبدیل بازخوردهای منفی مشتریان به محرک رشد کسب و کار

 6. افزایش نرخ حفظ مشتری از طریق تبدیل معترضان به وفاداران برند

None

شما با استفاده از شاخص وفاداری مشتری و سنجش امکان معرفی کسب و کارتان توسط مشتریان، در واقع میزان وفاداری مشتریانتان را اندازه گیری می کنید.

شاخص رضایت مشتری (CSAT)

برای بهبود تجربه مشتری:

به مشتری حس خوب بدهید

شاخص رضایت مشتری

ایجاد یک حس خوب در مشتری برابر است با احساس رضایت مشتری

مزایای اندازه گیری شاخص رضایت مشتری (CSAT):

 1. افزایش کیفیت سرویس و محصولات از طریق بررسی دلایل نارضایتی مشتری

 2. پیش بینی نیازها و انتظارات مشتری با استفاده از بازخوردهای مشتری

 3. بهبود کیفیت تعامل با مشتری از طریق برطرف کردن نیازها و انتظارات مشتری

 4. بهبود تجربه مشتری از طریق افزایش سطح رضایت مشتری

 5. افزایش میزان وفاداری مشتری از طریق افزایش میزان رضایت مشتری

 6. افزایش میزان درآمد از طریق افزایش میزان وفاداری مشتری

None

شاخص رضایت مشتری یکی از ساده ترین و کاربردی ترین شاخص ها در سنجش تجربه مشتری است که سطح رضایت مشتری در هر تعامل با شما را می سنجد.

شاخص تلاش مشتری (CES)

برای افزایش نرخ جذب مشتری:

مشتری بودن را آسان کنید

شاخص تلاش مشتری

ارائه تعامل آسان و روان برابر است با احساس راحتی و لذت مشتری

مزایای اندازه گیری شاخص تلاش مشتری (CES) :

 1. افزایش سهولت در ارتباط با مشتری

 2. کاهش تنش های ذهنی مشتریان در طول تعامل و ایجاد احساس آرامش برای آن ها

 3. کاهش تلاش ذهنی از طریق بهبود مسیر استفاده از خدمات و سرویس ها

 4. کاهش تلاش زمانی از طریق سرعت بخشیدن به حل مشکلات مشتری

 5. کاهش تلاش فیزیکی از طریق تسهیل روش های دریافت محصولات و خدمات

 6. افزایش نرخ جذب مشتری از طریق تسهیل ارتباط با مشتری

None

شاخص تلاش مشتری (CES) معیاری برای سنجش رضایت مشتری است، که میزان آسانی و راحتی تجربه ای که مشتری با کسب و کار شما داشته را ارزیابی می کند.