با آپ‌کوک هوای مشتریانت را داشته باش

ارائه تجربه مشتری خوب و لذت بخش، یک مزیت رقابتی جدید که شما هم باید داشته باشید

در هر زمان، از هر کانال ارتباطی دلخواه، بازخورد مشتریانت را دریافت کن

  • از فرم های استاندارد برای سنجش تجربه مشتری استفاده کن
  • فرم های نظرسنجی را با مشتریانت به اشتراک بذار
  • نمره وفاداری مشتری را محاسبه کن و وفادارانت را بشناس
  • با استفاده از وفادارانت، هزینه های بازاریابی را کم کن
  • تحلیل بازخوردهای مشتریانت را دریافت کن

در تمامی مراحل کسب و کارت از آپ‌کوک کمک بگیر و عملکردت را بهبود ببخش

  • می توانی تجربه مشتری را بعد از هر خرید بسنجی
  • می توانی میزان رضایت مشتری را ارزیابی کنی
  • می توانی میزان وفاداری مشتری را اندازه گیری کنی
  • می توانی میزان راحتی مشتری در استفاده از کالا و خدماتت را بسنجی
  • می توانی عملکرد هر کارمندت را در ارتباط با تجربه مشتری تحلیل کنی