با آپ کوک هوای مشتری هات رو داشته باش

پلتفرم سنجش تجربه مشتری برای افزایش درآمد با جلب رضایت مشتری

در هر زمان، از هر کانال ارتباطی بازخورد مشتریان را دریافت کنید

  • فرم استاندارد سنجش رضایت مشتری
  • پرسشنامه رضایت از خرید
  • نمونه فرم وفاداری مشتری
  • نتایج تحلیلی بازخوردها ی هر مشتری
  • محاسبه نمره وفاداری مشتری به برند (نمره NPS)

پلتفرم آپ کوک چگونه به شما کمک می کند؟

  • سنجش رضایت مشتری از پاسخگویی خدمات مشتریان
  • اندازه گیری میزان وفاداری مشتریان فعلی
  • سنجش تجربه مشتری از هر خرید
  • میزان راحتی مشتری در استفاده از کالا یا خدمات شما
  • تحلیل عملکرد هر کارمند در رضایت مشتری