پیش فروش سرویس های آپ کوک

سرویس دلخواهت را انتخاب کن و یک اشتراک یک ساله بگیر

نسخه پایه

رایگان
سرویس رایگان سنجش تجربه مشتری

ویژگی های اصلی:
 • ایجاد یک نظرسنجی فعال
 • مشاهده پیش نمایش پرسشنامه نظرسنجی
 • فرم رضایت مشتری سازگار با موبایل و تبلت
 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ

نسخه استاندارد

799,000 تومان

50% تخفیف

399,500 تومان

اشتراک یک ساله تک کاربره سرویس سنجش تجربه مشتری

ویژگی های اصلی:
 • پرسشنامه رضایت سنجی مشتری از پیش آماده
 • انجام نظرسنجی رضایت مشتری بر اساس شاخص CSAT و CES
 • محاسبه نمره وفاداری مشتری بر اساس شاخص NPS
 • گزارش نتایج نظرسنجی مشتری

نسخه حرفه ای

3,100,000 تومان

30% تخفیف

2،170،000 تومان

اشتراک یک ساله تک کاربره سرویس سنجش تجربه مشتری

ویژگی های اصلی:
 • استفاده از لوگو و برند در نظرسنجی تجربه مشتری
 • تقسیم بندی مشتریان بر اساس نتایج بازخوردها
 • نظرسنجی از کانال های ارتباطی مختلف
 • گزارش تحلیلی تجربه هر مشتری

در حال حاضر پیش خرید سرویس های آپ کوک توسط پلتفرم نیک استارتر انجام می شود.

مشاهده همه ویژگی ها