سرویس های سنجش رضایت مشتری و تجربه مشتری

اشتراک یکساله خدمات سنجش تجربه مشتری آپ‌کوک

نسخه پایه

تماس بگیرید

محاسبه نمره وفاداری مشتری

ویژگی های اصلی:

 
 • فقط یک نظرسنجی فعال
 • تعداد پاسخ نامحدود
 • محاسبه نمره وفاداری مشتری (NPS)
 • قابلیت تغییر و شخصی سازی فرم ها
 • پیش نمایش پرسشنامه NPS
 • فرم سازگار با موبایل و تبلت
 • جلوگیری از ثبت چندباره پاسخ
تماس بگیرید

نسخه استاندارد

تماس بگیرید

اشتراک یک ساله تک کاربره

ویژگی های اصلی:

→  شامل ویژگی های نسخه پایه
 • تعداد نظرسنجی نامحدود
 • پرسشنامه رضایت مشتری از پیش آماده
 • شاخص های NPS و CSAT و CES
 • نظرسنجی از کانال های ارتباطی مختلف
 • گزارش نتایج نظرسنجی مشتری
 • استفاده از لوگو و برند در فرم نظرسنجی
سفارش نسخه استاندارد

نسخه اختصاصی

تماس بگیرید

طراحی اختصاصی سرویس برای شما

ویژگی های اصلی:

→  شامل ویژگی های نسخه استاندارد
 • تقسیم بندی مشتریان بر اساس بازخوردها
 • گزارش تحلیلی تجربه مشتری
 • طراحی پلتفرم جمع آوری بازخورد مشتری
 • تعیین نقاط جمع آوری بازخورد
 • بررسی و بهبود نقاط تماس مشتری
 • ایجاد تجربه مشتری یکنواخت و بدون وقفه
تماس با کارشناس فروش