راهنمای رایگان مشتری مداری در بحران کرونا ویروس دانلود

چند ساعت برای آقای میم وقت می گذارید؟!!

روز های شلوغ و پر کار یکی پس از دیگری میگذرد همه حواسمان پرت کسب و کارمان است. هشت صبح تا هشت شب. میان این همه هیاهو گویا گاهی فراموش می کنیم برای چه کسی کار می کنیم. نقش آقای میم گاهی فراموشمان می شود. فراموش می کنیم اگر حتی یک روز سری به ما نزند، سراغی از ما نگیرد دیگر کاری برای انجام دادن نداریم.دیگر کسب و کاری وجود ندارد که همه حواسمان پرت آن باشد.بیاید چند ساعت برای آقای میم وقت بگذارید!!!

یک لحظه صبر کنید،
چرا باید تجربه مشتری را جدی بگیریم؟

1 بهبود نرخ حفظ مشتری

جالب است بدانید فقط افزایش ۵ درصدی در نرخ حفظ مشتری موجب افزایش ۲۵ تا ۹۵ درصدی سودآوری کسب و کار شما خواهد شد.

2 افزایش درآمد

۸۶ درصد از مشتریان حاضر خواهند بود تا در ازای دریافت تجربه ای بهتر، پول بیشتری بپردازند.

3 کاهش هزینه های بازاریابی

آیا می دانید هزینه جذب هر مشتری جدید 7 برابر هزینه حفظ و نگهداری مشتریان فعلی است!

بله، تجربه مشتری برای من مهمه